תהליך תפירה טיפולי, חוויתי ומעצים המקנה למשתתפים כלים בסיסיים לתפירה, עמידה באתגרים וקשיים ועם זאת פיתוח תחושות הצלחה ומסוגלות בצורת תוצר ממשי.
התפירה הידנית היא עבודה עדינה שדורשת מהמשתתפים עבודה מוטורית וסבלנות. לצד העבודה היצירתית מתקיים שיח רגשי הנותן מענה לצרכיהם של המשתתפים ולקשיים איתם הם מתמודדים.
תחושת ההצלחה של סיום התוצרים משמעותית לחיזוק תחושת המסוגלות גם מול קשיי היומיום השונים - תעסוקה, חברה, עצמאות ועוד.

הערך המוסף בסדנאות תפירה לחינוך המיוחד
  • תפירה ככלי טיפולי הנותן ביטוי אישי למשתתפים בסדנא.
  • עבודה מוטורית עדינה בצורה חווייתית.
  • בהתאם לרמת הקבוצה - עלייה הדרגתית גם ברמת הקושי של היצירה.
  • ביסוס חוויית העצמה והצלחה אישית.
  • חיזוק תחושת הייחודיות דרך יצירה אישית.