תופרים שנה


תופרים שנה

תכנית "תופרים שנה" התהליך האישי של חברי הקבוצה מלווה בתהליך רחב יותר הקשור לחגים ולמועדים השונים בשנת הפעילות. הסדנאות נוגעות בתכנים אישיים, חברתיים, מסורתיים והיסטוריים.


הערך המוסף של תכנית "תופרים שנה"

  • תפירה ככלי טיפולי הנותן ביטוי אישי למשתתפות בסדנא.
  • בהתאם לרמת הקבוצה - עלייה הדרגתית גם ברמת הקושי של היצירה.
  • ביסוס חוויית העצמה והצלחה אישית.
  • חיזוק תחושת הייחודיות דרך יצירה אישית.
  • פיתוח תחושת מסוגלות אישית.
  • מתן כלים ליצירה אישית גם מעבר לשעות המפגשים.