תופרים עתיד


תופרים עתיד

סדרת סדנאות במהלכן המשתתפים מתוודעים לעולם התפירה, מקבלים כלים מקצועיים לתפור ולהכין מוצרים בעצמם.

ייחודיותה של התכנית "תופרים עתיד" היא יישום הלמידה דרך תכנית עסקית אותה יובילו המשתתפים.

המשתתפים לומדים להכיר יותר את הקהילה שסביבם ואת הצרכים שלה במטרה לתת מענה עסקי לצרכים אלה.

הערך המוסף של התכנית

  • קבלת כלים מקצועיים מעולם התפירה.
  • פיתוח היצירתיות והדמיון של המשתתפים.
  • ביסוס חוויית העצמה והצלחה אישית.
  • התנסות בעבודה קבוצתית משותפת וניהול עסק.