קהילה תופרת


קהילה תופרת

סדרת סדנאות במהלכן המשתתפים מתוודעים לעולם התפירה, מקבלים כלים מקצועיים לתפור ולהכין מוצרים בעצמם.

במקביל ללמידה המקצועית עוברים תהליך חינוכי ברמה האישית, הקבוצתית והחברתית. 

אל מול רעיון הפרט והקבוצה מתגבש רעיון הקהילה וחשיבותה עבור הפרט. כחלק מתהליך זה בוחרים המשתתפים במספר דרכים אידיאליות עבורם ולתרום לסביבתם.


הערך המוסף בתכנית "קהילה תופרת"

  • תפירה ככלי טיפולי הנותן ביטוי אישי למשתתפים בסדנא.
  • יצירת שיח חינוכי-טיפולי סביב נושאים הקשורים לגיל ההתבגרות.
  • בהתאם לרמת הקבוצה - עלייה הדרגתית גם ברמת הקושי של היצירה.
  • ביסוס חוויית העצמה והצלחה אישית.
  • יצירת תשתית ליוזמות קבוצתיות לפרויקטים קהילתיים וביצועם.